Người nước ngoài (cá nhân người nước ngoài) cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thì chịu những khoản thuế nào?
Ngày 05 tháng 06 năm 2014 Tổng cục thuế ra Công văn số 2089/TCT-TNCN hướng dẫn khai nộp thuế đối với cá nhân nước ngoài có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam như sau:

Cá nhân nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ hoạt động cung cấp dịch vụ thì thu nhập đó được kê khai, nộp thuế như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

1. Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân (cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận):

  • Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ chịu thuế nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh.
  • Đối với thuế TNCN, cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế (nếu là cá nhân cư trú) hoặc tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ theo thuế suất 5% (nếu là cá nhân không cư trú).

2. Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì:

  • Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ chịu thuế TNCN đối với thu nhập tiền lương, tiền công.
  • Tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thuế suất 10% (nếu là cá nhân cư trú) hoặc thuế suất 20% (nếu là cá nhân không cư trú).

Lưu ý: Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Download CV: CV2089 25062014 Thue TNCN la thuong nhanMời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k