Câu hỏi: Nhân viên nước ngoài là cá nhân cư trú tại Viêt Nam nhưng nhận lương từ Công ty mẹ bên nước ngoài thì kê khai thuế TNCN như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 4870/CT-TTHT ngày 23/6/2014 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân

  • Trường hợp người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam (là cá nhân cư trú tại Việt Nam) nhưng trực tiếp nhận tiền lương tại Công ty mẹ ở nước ngoài thì cá nhân người này tự chịu trách nhiệm khai, nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập này tại Việt Nam.
  • Thủ tục kê khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC . Cách tính thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Cụ thể Khoản 7 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC  như sau:

b) Hồ sơ khai thuế

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Khi khai thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh tại nước ngoài, cá nhân gửi kèm theo các chứng từ trả thu nhập ở nước ngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài làm căn cứ để xác định thu nhập và số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài được trừ. Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại nước ngoài khai thuế tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc hoặc Cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam)

Nguồn: Luatvietnam.net
Download CV: CV 4870 www.ketoanantam.com_Thue TNCN


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k