Câu hỏi: Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản của Công ty kinh doanh hàng hóa nông, lâm thủy sản cho các hộ, cá nhân kinh doanh mà không phải bán cho các Tổ chức kinh doanh thương mại mặt hàng trên thì có phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT trong trường hợp này?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 


Trả lời:
Công văn số 3070/TCT-CS ngày 06 tháng 08 năm 2014 Tổng cục thuế trả lời cho Công ty TNHH thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị ” Về thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản của siêu thị bán lẻ cho cá nhân như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long là tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi Công ty cung cấp các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; trường hợp Công ty cung cấp các hàng hoá trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% theo quy định.

Download CV: CV3070Thue GTGT nongsan_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k