Cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất là, địa điểm trạm phát sóng mà có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống thì có phải yêu cầu cá nhân đó đến cơ quan thuế mua hóa đơn để xuất cho Công ty hay chỉ cần lập Bảng kê thu mua hàng hóa theo quy định của Luật thuế

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Ngày 18/06/2014 Tổng Cục thuế ban hành CV 2270/TCT-CS trả lời cho các Cục Thuế “An Giang, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Dương, Long An” như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanhtài sản cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất  làm địa điểm đặt trạm phát sóng .….mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 12 của TT64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 thông tư số 39/2014/TT-BTC , cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Download CV: Cong+van+2270+của+TCT+ve+chinh+sach+thue+doi+voi+ho,+ca+nhan+


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k