Ngày 17/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Câu hỏi: Có mấy cách gọi là nộp thuế điện tử?

Trả lời: Theo tinh thần của thông tư 84/2016 có hiệu lực 2/8/2016 như sau:

A.Một:Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế

1. Hướng dẫn lập chứng từ nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế

2.Tiếp nhận và xử lý chứng từ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục thuế

 • Tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
 • Tại ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản

B. Hai:Nộp thuế điện tử qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp

 1. Người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế điện tử qua dịch vụ thanh toán điện tử do ngân hàng cung cấp (như: ATM, internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác) theo hướng dẫn tại quy trình sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của từng hệ thống ngân hàng.
 2. Dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp phải bảo đảm có đủ các thông tin từ khoản 1 đến khoản 8, Điều 6 Thông tư này. Cụ thể khoản 1 đến khoản 8 Điều 6 của TT84 như sau:
 • Thông tin loại tiền nộp thuế:
 • Thông tin về người nộp thuế và người nộp thay:
 • Thông tin ngân hàng/Kho bạc Nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế: Chọn ngân hàng và tài khoản theo danh sách đã đăng ký để nộp thuế điện tử.
 • Thông tin nộp ngân sách nhà nước:
 • Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước:
 • Thông tin nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):
 • Thông tin tên cơ quan quản lý thu:
 • Thông tin về khoản nộp ngân sách nhà nước:
 • Hoàn thành lập chứng từ nộp thuế:

Cũng như 1 số nội dutn liên quan đến: Cấp chứng từ nộp thuế phục hồi, xác nhận số thuế đã nộp

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 2/8/2016 (sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành Thông tư là ngày 1/6/2016).

Download văn bản tại đây: CV 3276 Diem moi TT84

Download: 84_2016_TT-BTC_301601


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k