Ngày 15 tháng 6 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

  • Xem những nội dụng thay đổi, điểm mới thông tư 92 năm 2015 (TT 92/2015/TT-BTC)  dowload thông tư và mẫu biểu tại đây: THÔNG TƯ 92_2015_TT_BTC
  • Download mẫu biểu:DANH-MUC-MAU-BIEU-KEM-TT-92.2015-BAN-CHINH-THUCVà Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

    Công Ty Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế An Tâm
    Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
    Điện thoại: (08) 62909310 – (08) 62909311 – 0933.72.3000 – 0988.72.3000-0914540423
    Website: www.antam.edu.vn – Email: [email protected]


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k