Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 về hướng dẫn Luật thuế TNDN có hiệu lực từ 2/8/2014 (nhưng áp dụng cho năm tài chính 2014).

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Download TT: TT78 Thuế TNDN


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k