Ngày 15/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC. Thông tư này hướng dẫn về :

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

– Người nộp lệ phí môn bài;
– Các trường hợp miễn lệ phí môn bài;
– Mức thu lệ phí môn bài;
– Khai, nộp lệ phí môn bài.

Theo đó:

  • So với quy định cũ, đối tượng phải nộp lệ phí môn bài không thay đổi. Riêng Văn phòng đại diện cho dù có hay không kinh doanh đều phải nộp phí môn bài 1 triệu đồng/năm, (thay vì trước đây chỉ phải nộp khi có kinh doanh).
  • Về đối tượng MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI, có bổ sung một số trường hợp như:

+ Hộ, cá nhân có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống;

+ Hộ, cá nhân có hoạt động SXKD không thường xuyên; không có địa điểm cố định.

  • Mức thu lệ phí môn bài như sau:

03-01-2017-11-57-45-am

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HOẶC ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

  • Tổ chức ( vốn điều lệ trên và dưới 10 tỷ đồng) có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

  • Thành lập 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Download văn bản tại đây:tt302-2016-ve-le-phi-mon-bai


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k