1. Thông tư Số: 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

2. CV767/TCT-CS ngày 05/03/2015 giới thiệu các nội dung mới của thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

Các bạn xem chi tiết nội dung TT26 và CV767 tại đây:Thong_tu_26_2015_TT_BTC_27_02_2015_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k