BỎ ĐIỀU KIỆN(tài khoản của bên mua tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 219 và Thông tư 26 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.  Cụ thể nội dung thông tư như sau:.

hinh-8

=> VẬY LÀ ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO KHÔNG CẦN TÀI KHOẢN CỦA BÊN MUA VÀ TÀI KHOẢN BÊN BÁN THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN THUẾ. Chỉ cần chứng minh

+Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào và phục vụ cho hoạt động SXKD

+Xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán (nhà cung cấp) là có thật

+Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT

  • Thông tư có hiệu lực từ 15/12/2016.

Download văn bản tại đây: 173_2016_tt-btc


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k