THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUÊ

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.
  • Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này

(Các bạn vui lòng tải file để xem chi tiết nội dung của thông tư)

Download THÔNG TƯ 151: Thong tu 151_TT-BTC huong dan nghi dinh 91_2014_www.ketoanantam.com
Download mẩu biểu: Mau bieu Thong tu 151.2014_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k