Công văn số 624/TCT-CS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT

Theo Công văn số 624/TCT-CS hướng dẫn:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

             “ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương phápkhấu trừ.

              Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

              “ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháptrực tiếp.

             Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

Việc chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT có ý nghĩa rất quan trọng do đó Cục thuế cần chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát từng doanh nghiệp đảm bảo tất cả các cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) phải gửi lại Thông báo theo mẫu số 06/GTGT trước ngày 15/3/2014

Download: 624TCT-CS 28022014_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k