Hỏi:
Nguyễn Thị Anh Đào – Chi nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV – TTTM Satra Đường Phạm Hùng:
Công ty chúng tôi thay đổi kế toán trưởng, xin hỏi Công ty chúng tôi có cần làm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay thủ tục gì khác không? Công ty chúng tôi thuộc quản lý của Cục Thuế TP.HCM nên Cục Thuế thông báo không nộp mẫu 08MST như trước đây khi có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế nữa. Và khi Công ty chúng tôi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ở phần “Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế”, Công ty chúng tôi phải ghi ở tất cả các mục (kể cả mục không thay đổi và mục có sự thay đổi) hay chỉ ghi ở mục nào có sự thay đổi, các mục nào không thay đổi thì để trống?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Đề nghị doanh nghiệp sử dụng mẫu II-1 (mẫu phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp) để thực hiện đăng ký thay đổi thông tin kế toản trưởng của công ty.

  • Công ty chỉ ghi ở mục nào có sự thay đổi, các mục nào không thay đổi thì để trống. Doanh nghiệp tham khảo mẫu thay đổi thông tin thuế tại website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/đăng ký doanh nghiệp/thủ tục đăng ký doanh nghiệp/chọn Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp …/chọn Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
  • Sau khi hoàn tất hồ sơ, đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; doanh nghiệp có thể đăng ký lấy số thứ tự để nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh qua tổng đài 1080 hoặc đến trực tiếp để được lấy số.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k