Ngày 07/11/2008 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra CV 9895/NHNN-QLNH gửi cho Ban quản lý trong khu chế xuất như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Việc thanh toán mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất hoặc giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất với Doanh nghiệp ngoài khu chế xuất với nhau có thể thanh toán bằng VND hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, cụ thể như sau:

CV9895

Download CV: CV9895-2008_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k