Tài liệu gồm chia làm 5 chủ đ: Nguồn: danketoan.com
Chương I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Phương pháp xác định giá thành sản phẩm.
2. Hạ giá thành sản phẩm.
3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng.
4. Điểm hoà vốn.
5. Lợi nhuận của doanh nghiệp.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Chương II: VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP
1. Một số công thức chung:
2. Cách xác định nguyên giá TSCĐ
3. Cách xác định NG của TSCĐ theo các phương pháp tính thuế GTGT của DN
4. Các phương pháp khấu hao TSCĐ.
5. Lập kế hoạch khấu hao:
6. Hệ số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, TSCĐ trong doanh nghiệp
7. Chú ý

Chương III: VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lƣu động của DN
2. Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ
3. Vốn tồn kho dự trữ
4. Vốn bằng tiền và các khoản phải thu.

Chương IV: NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Chương V: CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
1. Một số chi tiêu đặc trưng
2. Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
3. Chi phí sử dụng vốn
4. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu
5. Chi phí sử dụng vốn bình quân.
6. Chi phí sử dụng vốn cận biên

Download tài liệu tại đây: cong-thuc-tai-chinh-doanh-nghiep

Nguồn: danketoan.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k