Liên quan ‘Thuế TNCN’

110 of 29 items

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Công ty đã mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN của Cơ quan thuế quản lý, khi không có nhu cầu sử dụng nữa thì làm thủ tục hủy như thế nào? Trả lời: Khi Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN nữa thì ta làm […]

Thuê tài sản của hộ gia đình,cá nhân không cần phải có hoá đơn (cho dù doanh thu cho thuê lớn hơn hay nhỏ hơn 100 triệu/năm)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Doanh nghiệp thuê tài sản (thuê xe ô tô hoặc thuê nhà…) của hộ gia đình hoặc cá nhân mà doanh thu từ cho thuê tài sản này lớn hơn hay nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu/năm thì có cần phải yêu cầu bên cho thuê cung cấp hoá đơn??? Trả lời: Theo […]

Hướng dẫn thủ tục nộp thuế TNCN, GTGT thuê nhà thay cho chủ nhà để chi phí thuê nhà được đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Công ty đi thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì chi phí thuê nhà có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Và nếu có thì cần làm bộ hồ sơ gì để chi phí này được đưa vào chi phí được trừ? Trả lời: Theo […]

Cá nhân được quyền có 2 mã số thuế TNCN???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Cá nhân đã được cấp mã số thuế TNCN trên chứng minh nhân dân cũ. Nhưng bây giờ cá nhân này được cấp chứng minh nhân dân mới thì có được cấp mã số thuế TNCN mới hay cá nhân này sử dụng đúng Mã số thuế TNCN cũ để kê khai thuế? […]