Liên quan ‘Thuế GTGT’

110 of 43 items

Quà tặng (Quà tết, Bánh trung thu…) cho nhân viên có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN??? Chi phí quà tặng cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN? Thuế VAT đầu vào có được khấu trừ? Có xuất hoá đơn GTGT đầu ra không?

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Quà tặng cho nhân viên có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công??? Chi phí quà tặng cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN? Thuế VAT đầu vào có được khấu trừ tương ứng với chi phí được tính […]

Hoá đơn viết sai thuế suất (Tức là thuế suất 5% mà xuất hoá đơn là 10% thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi:Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ, trên hoá đơn mua vào có thuế suất thuế GTGT CAO HƠN thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT hoặc THẤP HƠN thuế suất  đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về […]

Tài khoản bên bán chưa đăng ký với cơ quan thuế thì bên mua chưa được khấu trừ VAT đầu vào (Cho dù tài khoản bên mua đã đăng ký với thuế)

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi:  Tài khoản của bên bán chưa đăng ký với Cơ quan thuế thì bên mua khi chuyển khoản từ tài khoản của bên mua đã đăng ký với thuế cho bên bán thì bên mua có được khấu trừ VAT đầu vào??? Trả lời: Theo như CV 1175/TCT-KK ngày 21/03/2016 của Tổng Cục […]

Quá hạn thanh toán theo hợp đồng mà chưa thanh toán qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào có được tính vào chi phí được trừ của những hoá đơn có giá trị từ 20 triệu trở lên ???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Đến thời hạn thanh toán hoặc quá hạn thanh toán hoặc đến 31 tháng 12 hàng năm mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp thì những hoá đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu trở lên lúc trước đã kê khai khấu trừ thuế GTGT thì có […]

Hoá đơn bỏ sót của các kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ VAT???

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Đối với những hoá đơn bỏ sót trong kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ sau ngày công bố quyết định kiểm tra hay không? (Ví dụ: Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra ngày 1/5/2016 […]