Liên quan ‘Thư xác nhận thu nhập’

1 Item

THƯ XÁC NHẬN ĐỐI VỚI CÁC BẠN CÓ THU NHẬP TỪ 2 NƠI

by Kế Toán An Tâm

ĐỐI VỚI CÁC BẠN CÓ THU NHẬP 2 NƠI CẦN THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP TẠI TỪNG NƠI (Ngoài chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà mỗi nơi cấp cho bạn). ĐỂ THUẬN CHO QUÁ TRÌNH TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN. Các bạn tải file mẫu về tại: https://drive.google.com/file/d/1_JnfSpxsz_0xYJTbv6CcPyitN28qqx04/view?usp=sharing