Liên quan ‘Thủ tục BHXH’

9 Items

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, TP khác đến

by Hải Bùi Tấn

Căn cứ Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014, Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Theo đó có các thay đổi cụ thể như sau: 1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc: Kể từ ngày 01/01/2015, người lao động […]

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm KBHXH

by Hải Bùi Tấn

Kể từ ngày 17/11/2015, BHXH TP.Hồ Chí Minh sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy, đối với các hồ sơ giao dịch điện tử được tiếp tục thực hiện kê khai nộp điện tử. Các quy trình khác thì nộp hồ sơ giấy thông qua hệ thống Bưu điện (kinh phí do cơ quan BHXH […]

Thủ tục đăng ký khai trình sử dụng lao động và Thủ tục đăng ký Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế bắt buộc lần đầu

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Khi công ty bạn mới thành lập và có ký hợp đồng lao động với người lao động thì các bạn phải làm gì với Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận và Phòng lao động Quận? Trả lời: Khi công ty các bạn mới thành lập và có ký hợp đồng lao […]