Liên quan ‘Quyết toán thuế TNCN’

3 Items

BÀI GIẢNG CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI, MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH THUẾ; HƯỚNG DẪN QTT THUẾ TNDN VÀ TNCN 2017

by Kế Toán An Tâm

Các bạn làm kế toán lưu về và cập nhật thêm các chính sách thuế mới, lưu ý về hóa đơn chứng từ và hướng dẫn về quyết toán thuế TNDN và TNCN 2017 nhé Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/15viBTWwr4bK4irVwqd9C0nTWHd6H0rcx?usp=sharing

Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì khi quyết toán thuế TNCN năm 2015 có được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

by Hải Bùi Tấn

Câu hỏi: Nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh theo mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo số 92 /2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng  hoặc chưa đăng ký người phụ thuộc thì thủ tục như thế nào để khi quyết toán thuế TNCN năm 2015 vẫn được tính giảm […]