Liên quan ‘mã số thuế thu nhập cá nhân bị đánh cắp’

1 Item

MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN BỊ ĐÁNH CẮP

by Kế Toán An Tâm

Doanh nghiệp ‘đánh cắp’ mã số thuế cá nhân để kê khai tăng chi phí hoạt động nhằm giảm số thuế phải nộp là tình trạng đang được cảnh báo. 1. Thu nhập “trên trời rơi xuống” 2. Khai khống chi phí để trốn thuế 3. Xử lý hàng trăm doanh nghiệp vi phạm 4. […]