Liên quan ‘Kế toán dành cho người mới bắt đầu’

2 Items

LÀM SAO ĐỂ HỌC THUỘC DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN (NỢ VÀ CÓ) NHANH VÀ BIẾT ĐỊNH KHOẢN NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH

by Kế Toán An Tâm

???? Làm sao để học thuộc danh mục hệ thống tài khoản (nợ và có) nhanh và biết định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh. học hoài mà không biết định khoản (HỌC XONG BÀI NÀY, CÁC BẠN SẼ TỰ TIN LÊN RẤT NHIỀU. TIN TÔI ĐI. BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ) ✔Dành cho […]

LÀM SAO CẦM TRÊN TAY BỘ CHỨNG TỪ GỐC XÁC ĐỊNH ĐÚNG TÀI KHOẢN? ĐÂY LÀ 1 ĐIỀU MÀ CÁC BẠN MỚI TIẾP CẬN KẾ TOÁN CÒN LÚNG TÚNG

by Kế Toán An Tâm

CÂU HỎI: Việc sử dụng tài khoản từ Loại 1 đến Loại 8 trong việc hạch toán kế toán như thế nào cho đúng? Khi phát sinh nghiệp vụ đầu vào (Tức là mua hàng hóa, mua dịch vụ; mua công cụ DC, mua xe ô tô ….), kế toán không phân biệt được nghiệp […]