Liên quan ‘Hạch toán chi phí lãi vay’

1 Item

HẠCH TOÁN CHI PHÍ LÃI VAY- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

by Kế Toán An Tâm

Lãi vay là một khoản tiền phát sinh từ việc cho vay, được tính dựa trên số tiền vay và lãi suất. Mức trần lãi suất hợp pháp hiện nay là 20%, áp dụng từ 1/1/2017 (Khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13). Trước 2017, mức trần lãi suất được tính không […]