Liên quan ‘công việc của kế toán cần làm tại doanh nghiệp mới thành lập’

1 Item

MỚI TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN HOẶC VỪA HỌC XONG LỚP KẾ TOÁN. VẬY VÀO CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP, CHÚNG TA BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐỂ LÀM ĐƯỢC KẾ TOÁN?

by Kế Toán An Tâm

CÂU HỎI: Mới tốt nghiệp kế toán hoặc vừa học xong lớp kế toán. Vậy vào Công ty mới thành lập, chúng ta bắt đầu từ đâu để làm được kế toán? 👉TRẢ LỜI 1. HÃY QUÊN NỢ CÓ ĐI, NỢ CÓ THÌ SÁCH ĐÃ CÓ RỒI 2. CÁI QUAN TRỌNG LÀ BIẾT ĐƯỢC CÁCH […]