Liên quan ‘Chuẩn bị làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế’

1 Item

CÔNG VIỆC CỦA THÁNG 01/2018 CŨNG NHƯ QUÝ 3/2018 ĐỂ CHUẨN BỊ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2017

by Kế Toán An Tâm

A. THUẾ MÔN BÀI 1.Chậm nhất 31/12/2017, nộp lại Tờ khai môn bài, nếu trong năm 2017 có thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi bậc môn bài. Xem thêm: Tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP. Nếu trong năm 2018 có thay đổi vốn điều lệ nhưng không thay đổi bậc […]