Liên quan ‘chính sách thuế mới’

2 Items

BÀI GIẢNG CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI, MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH THUẾ; HƯỚNG DẪN QTT THUẾ TNDN VÀ TNCN 2017

by Kế Toán An Tâm

Các bạn làm kế toán lưu về và cập nhật thêm các chính sách thuế mới, lưu ý về hóa đơn chứng từ và hướng dẫn về quyết toán thuế TNDN và TNCN 2017 nhé Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/15viBTWwr4bK4irVwqd9C0nTWHd6H0rcx?usp=sharing