Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và xuất vào khu phi thuế quan.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Doanh nghiêp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay cho hóa đơn xuất khẩu (nhưng về mặt kế toán để kê khai thuế thì Kế toán vẫn phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng).
  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng

Download CV: Hoandonchohanghoaxuatkhau_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k