Câu hỏi: Công ty nộp thuế bằng Intenet Banking hoặc Moble Banking, ATM thì có được xem là nộp thuế bằng điện tử?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như Khoản 2 Điều 24 của TT110/2015/TT-BTC ngày  28/07/2015 hướng dẫn về hình thức nộp thuế điện tử

Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử
Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.

Download TT110/2015:TT110_28072015BTC _www.ketoanantam.com

Download CV:CV 7691-27-7-15_www.ketoanantam.com


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k