NHỮNG TÀI KHOẢN TẠM THỜI CHƯA ĐỤNG ĐẾN. 

Dưới đây là những tào khoản rất ít sử dụng khi đi làm của DN nhỏ và vừa:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Tài khoản:   121;128;136;151;157;158;161;171;212;243;347;335;336;337;343;347;352;353;356;
357;412;417;418;419;441;461;466;611;623;631.

=>  Vì vậy, các bạn đang học kế toán thì tạm thời không cần học những tài khoản trên mà tập trung vào những tài khoản còn lại trước nhé.

Chúc các bạn học tốt.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k