Quy chế tài chính của công ty là một trong các văn bản cần thiết được lập ra trong nội bộ công ty để các thống nhất giữa các thành viên và các khoản chi tiêu nội bộ của công ty được minh bạch và hợp lý, tránh lãng phí (Quy chế tiền lương tiền  thưởng; Quy chế công tác phí; Quy chế chi tiêu nội bộ; …)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Quy chế này có thể thay đổi tùy vào tình hình tài chính và nội bộ của công ty để tự xây dựng cho phù hợp.

Download mẫu tại đây: quy-che-tai-chinh-cong-ty

Nguồn: Linh Mạnh Đoàn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k