Dưới đây là những công việc làm đầu năm 2015 theo như CV hướng dẫn của Cục thuế Long An ngày 30/12/2014.
1. Thuế Môn bài
2. Quyết toán Thuế TNDN
3. Quyết toán Thuế TNCN
4. Lập Báo cáo tài chính
5. Đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu
6. Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
Các bạn xem toàn bộ nội dung CV tại đây: Cong viec_Bao cao dau nam 2015_Thue LA


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k