Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/1014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thuế. Trong đó có một số điều đang quan tâm như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Thứ nhất: Sửa đổi bổ sung Khoản a điềm 1 Điều 9 của Nghị định 218 (THUẾ TNDN)  về KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI CHI TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP CÓ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ THEO QUY ĐỊNH như:

 • Chi phí nghỉ mát;
 • Chi bổ sung kiến thức cho người lao động tại các cơ sở đào tạo;
 • Chi hỗ trợ gia đình cho người lao động bị THIÊN TAI, TAI NẠN, M ĐAU
 • Chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
 • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày LỄ, TẾT cho người lao động
 • Và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ tài chính

Nhưng lưu ý tổng số chi những khoản trên không được vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế. Các bạn có thể xem ảnh chụp vấn đề trên tại nghị định 91
HINH 1

=>KẾT LUẬN ĐIỂM THỨ 1: vậy là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng những khoản chi trên không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế phát sinh của người lao động trong năm tính thuế.  (Hiệu lực thi hành là ngày 15/12/2014. Tuy nhiên, cần đợi thêm TT hướng dẫn của Bộ tài chính vể NGHỊ ĐỊNH NÀY để có cái nhìn toàn diện hơn).

Thứ 2: Sửa đổi bổ sung Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 về một số điều của Luật quản lý thuế như sau:

 • Về KHAI THUẾ GTGT:
  Khai theo Quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống (Trước đây nghị định 83 yêu cầu là 20 tỷ đồng trở xuống).

=> Chúng ta cần đợi thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ tài chính về điểm này nhé.

 • Về THUẾ TNDN

Hồ sơ khai thuế thuế thu nhập doanh nghiệp:
a)Hồ sơ khai quyết toaán thuế TNDN gồm

      – Tờ khai quyết toán thuế TNDN
      – Báo cáo tài chính 

b)…………………………
c)…………………………….
Xem  hình ảnh minh họa điểm này tại nghị định 91
hinh 3hinh 4 moi

=> VẬY LÀ ĐÃ BỎ KÊ KHAI TẠM TÍNH THUẾ TNDN THEO QUÝ. Tuy nhiên, thời gian nào thực hiện không kê khai tạm tính theo quý nữa thì các bạn đợi thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính nhé, khi đã có thông tư hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn

Thứ 3: Tạm ngừng kinh doanh

Sữa đổi khoản 5 điều 5 của Nghi định 83

 • Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh đã có văn bản đề nghị gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nợp thuế đã đăng ký thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp thuế tiếp tục hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng và đã có văn bản gửi cho CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH thì thực hiện nộp lại hồ sơ thuế theo quy định
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm THÔNG BÁO cho Cơ quan thuế biết về THÔNG TIN DOANH NGHIỆP tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục hoạt động trở lại

Xem cụ thể bằng hình ảnh của vấn đề tạm ngừng kinh doanh trong nghị định

hinh 5

=>Vậy là khi TẠM NGỪNG KINH DOANH THÌ chỉ cần gửi THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH cho Cơ quan đăng kinh doanh là được mà Không cần gửi thông báo đến Cơ quan thuế nữa. Trước đây theo là gửi thông báo cho Cơ quan Đăng ký kinh doanh và cả cho Cơ quan thuế.

Hiệu lực của nghị định là từ 15/11/2014.
Download Nghị định: ND 91-www.ketoanantam.com_Bo sung mot so dieu ND ve thue


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k