Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về điều kiện thành lập doanh nghiệp; cơ chế tự khai, tự nộp thuế; cơ chế doanh nghiệp tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập doanh nghiệp hoặc mua bán doanh nghiệp với mục đích in, phát hành và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kiếm lời bất chính, gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản và gần đây nhất là công văn số 2933/TCT-TTr ngày 30/6/2016 chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm về mua bán, in, phát hành quản lý và sử dụng hóa đơn hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, qua nắm tình hình triển khai ở một số địa phương cho thấy việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

Trước tình hình trên, để ngăn chặn tình trạng các tổ chức mua bán hóa đơn bất hợp pháp; tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện các sai phạm; đồng thời thống nhất chương trình triển khai các nội dung phối hợp đấu tranh chống gian lận, tội phạm về thuế, đặc biệt là lĩnh vực mua bán hóa đơn trái phép, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện ngay các giải pháp sau: (Theo CV 4679/TCT-KTNB ngày 10-10-2016)

  1. Tổ chức nhận dạng các doanh nghiệp có khả năng in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

1.1. Tiêu chí nhận dạng các doanh nghiệp có khả năng in, phát hành, bán hóa đơn bất hợp pháp:

1) Các cơ sở mới thành lập (hoạt động dưới 12 tháng) có một trong các dấu hiệu sau: không đóng góp vốn điều lệ theo quy định; đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề; chủ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại địa phương khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

2) Các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng (hoặc không có kho hàng hóa), hoặc không có xưởng sản xuất, hoặc lực lượng lao động không tương xứng (dưới 10 lao động).

3) Các doanh nghiệp xin ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh, tạm ngừng, có công văn giải thể sau đó xin hoạt động trở lại, thay đổi người đại diện trước pháp luật, thay đổi trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế.

4) Các doanh nghiệp mua bán, sáp nhập với giá trị dưới 100 triệu đồng.

5) Các doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa có doanh thu đột biến tăng (từ 50% trở lên) nhưng số thuế GTGT phát sinh phải nộp thấp (thuế GTGT phải nộp ≤ 1% doanh số phát sinh trong kỳ).

6) Các doanh nghiệp có số lượng hóa đơn sử dụng trong kỳ tăng đột biến so với lượng hóa đơn sử dụng bình quân các kỳ trước (tăng 2 đến 3 lần).

7) Các doanh nghiệp không có thông báo phát hành hóa đơn, hoặc có thông báo phát hành nhưng không có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (hoặc chậm báo cáo).

8) Các doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 12 tháng nhưng sử dụng hóa đơn với số lượng lớn (từ 500 đến 2.000 số hóa đơn). Số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn, bình quân chiếm khoảng 20% số hóa đơn đã sử dụng.

9) Các doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính, hoặc có nộp báo cáo tài chính nhưng thu nhập chịu thuế trong kỳ phát sinh thấp (dưới 100 triệu đồng).

Tùy tình hình thực tế phát sinh tại địa phương, các Cục Thuế, Chi cục Thuế có thể lựa chọn các tiêu chí nêu trên, đồng thời có thể bổ sung thêm các tiêu chí phù hợp với thực tế địa bàn quản lý thuế.

1.2. Tiến hành nhận dạng các doanh nghiệp có khả năng in, phát hành, bán hóa đơn bất hợp pháp:

Căn cứ tiêu chí nhận dạng nêu tại khoản 1.1 và các tiêu chí bổ sung phù hợp thực tiễn quản lý tại địa bàn, các Cục Thuế, Chi cục Thuế thành lập một tổ công tác chuyên tiến hành rà soát và đưa ra danh sách cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về mua bán hóa đơn bất hợp pháp theo phương thức sau:

– Cục Thuế tổ chức rà soát tập trung để đưa ra danh sách cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, bán hóa đơn bất hợp pháp cho toàn Cục Thuế; Sau đó chuyển danh sách doanh nghiệp cảnh báo cho các phòng kiểm tra thuế, Chi cục Thuế yêu cầu tổ chức rà soát và đưa ra danh sách doanh nghiệp có rủi ro về in, phát hành, bán hóa đơn bất hợp pháp tại địa bàn Chi cục Thuế quản lý; danh sách này được báo cáo về Cục Thuế để giám sát, chỉ đạo thực hiện;

– Phòng kiểm tra thuế, Chi cục Thuế tổ chức rà soát và đưa ra danh sách doanh nghiệp có rủi ro về in, phát hành, bán hóa đơn bất hợp pháp tại địa bàn Chi cục Thuế quản lý; sau đó báo cáo danh sách doanh nghiệp về Cục Thuế để giám sát, chỉ đạo thực hiện.

  1. Kiểm tra, kiểm soát danh sách doanh nghiệp có khả năng in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

2.4. Cơ quan thuế tiếp nhận thông tin của các cấp, các ngành, tổ dân phố phân công lãnh đạo phòng kiểm tra hoặc Đội kiểm tra, Đội thuế liên phường, xã được giao trách nhiệm giám sát doanh nghiệp rủi ro về mua bán hóa đơn bất hợp pháp tại từng địa bàn hàng kỳ (tháng, quý) trực tiếp làm việc với Công an phường, xã, tổ trưởng dân phố để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động và diễn biến của các doanh nghiệp này tại địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, báo cáo Hội đồng nhân dân, UBND, UB mặt trận tổ quốc phường, xã để phối hợp giám sát, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

2.5. Các Cục Thuế, Chi cục Thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, tài khoản giao dịch và các giao dịch đáng ngờ tập trung phân tích dấu hiệu vi phạm đối với doanh nghiệp có tên trong danh sách rủi ro về mua bán hóa đơn bất hợp pháp để có giải pháp kịp thời tổ chức kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi có dấu hiệu bất thường qua kiểm tra, rà soát tại cơ quan thuế. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Download CV 4679: cv4679_10102016tct-ra-soat-dn-mua-ban-hoa-don-ban-hang-trai-phep


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k