Thông báo số 1388/TB-BHXH ngày 30/5/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh mức lương cơ sở (1 trang)

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Kể từ ngày 1/5/2016, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng

Theo đó, kể từ tháng 5/2016, các đối tượng là cán bộ, công viên chức và người lao động hưởng lương theo thang bảng lương nhà nước phải điều chỉnh tăng mức đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng

Mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) đối với người hưởng chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định cũng được điều chỉnh tăng từ 23 triệu lên 24,2 triệu đồng kể từ tháng 5/2016.

Nguồn: luatvietnam

Download thông báo tại đây: TB so 1388-TB- BHXH


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k