Gửi các bạn CV 8626/Ct-TTHT ngày 25/10/2013 của Cục thuế HCM trả lời về trường hợp mua xe ô tô của cá nhân không kinh doanh thì có cần phải yêu cầu cá nhân đó xuất hóa đơn tài chính không?, cụ thể CV trả lời như sau:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trường hợp Công ty khi mua tài sản là xe ô tô của cá nhân (không kinh doanh) thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng thì khi mua tài sản Công ty lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán tiền, giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe ô tô để làm căn cứ hạch toán giá trị tài sản cố định tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
CV 8626 Mua xe ô tô

Download CV: CV 8626Muaxeotocanhan_www.ketoanantam.com

Download CV: CV715 MuaxeotoCanhan_www.ketoanantam.com

 


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k