Mua vé máy bay thông qua các đại lý VÀ CÁC ĐẠI LÝ XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY (ngoài chứng từ đối chiếu công nợ giữa Công ty và Đai lý bán vé máy bay) THÌ KHÔNG CẦN PHẢI CÓ THẺ LÊN MÁY BAY vẫn được chấp nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Câu hỏi: Theo quy định tại Khoản 2.8, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty chi mua vé máy bay mà các đại lý bán vé máy bay xuất hóa đơn từ hệ thống của Việt Nam Airline hoặc các hãng máy bay khác thì có phải kèm theo thẻ lên máy bay để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không ?

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Tại Khoản 2.8, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

 Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.”

Như vậy, theo quy định trên thì khoản chi phí mua vé máy bay cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định từ các đại lý bán vé của các hãng máy bay thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà không cần kèm theo thẻ lên máy bay. Quy định về việc chứng từ chi phải kèm theo thẻ lên máy bay chỉ yêu cầu trong trường hợp không có hóa đơn do mua vé máy bay qua các website thương mại điện tử./.

Nguồn: Nguyễn Thị Diệu Hồng – Phòng TTHT (www.khanhhoa.gdt.gov.vn)

Hoặc download CV để tham khảo: 2012 – CV 6321_www.ketoanantam.com_ Phi Ve May Bay


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k