Mua hàng thông qua cá nhân thu gom không được phép lập Bảng kê

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Công văn số 4778/CT-TTHT ngày 20/6/2014 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Theo Công văn này, trường hợp cá nhân thu gom hàng đã qua sử dụng để bán lại cho doanh nghiệp thì phải liên hệ với cơ quan Thuế để xin cấp hóa đơn lẻ làm chứng từ mua bán hàng. Doanh nghiệp mua hàng trong trường hợp này không được lập Bảng kê 01/TNDN như trường hợp “mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra”

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV:CV4778_CT-TTHTwww.ketoanantam.com_Muahanghoathugom


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k