Câu hỏi: Cty có uỷ quyền cho cá nhân thanh toán các khoản mua hàng hoá dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân hoặc thẻ ngân hàng mang tên cá nhân nhưng hoá đơn mang tên Công ty thì VAT có được khấu trừ và chi phí có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Nếu được khấu trừ và nếu được tính vào chi phí hợp lý thì thủ tục chứng từ như thế nào?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Theo như CV của Tổng Cục thuế số 3671/TCT-DNL trả lời cho Công ty Viễn Thông Quốc tếnhư sau: (Mang tính chất tham khảo)

thanhtoanbangthecanhan

THAM KHẢO THÊM: Trước đây (Theo như Điểm 2.9 Điều 4 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015), chỉ đề cập chi phí đi công tác (trong nước và nước ngoài)

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhânthì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặttính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau (3 điều kiện):

  • hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.
  • Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.
  • Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

=> KẾT LUẬN: VẬY CÁC KHOẢN CHI PHÍ CÔNG TÁC (Ví dụ như tiền ăn uống, tiền đi lại…)MÀ TỪ 20 TRIỆU TRỞ LÊN THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN THÌ VẪN ĐƯỢC XEM LÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NẾU QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY HOẶC QUY CHẾ NỘI BỘ (Ví dụ như quy chế công tác phí hoặc ban hành 1 quy chế với tên gọi là Quy chế nội bộ).

http://ketoanantam.com/chi-phi-cong-tac-trong-nuoc-hoac-nuoc-ngoai-thanh-toan-bang-the-tin-dung-ca-nhan-cua-nhung-khoan-chi-phi-tu-20-trieu-tro-len-co-duoc-tinh-la-chi-phi-duoc-tru/


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k