Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2015
1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN.
2. Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN
3. Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra
4. Cưỡng chế thuế.

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k