Khi người đại diện theo pháp luật không ký vào hóa đơn cũng như là hợp đồng kinh tế mà muốn ủy quyền cho cấp dưới ký những vấn đề trên thì phải làm Giấy ủy quyền, Gửi các bạn mẫu giấy ủy quyền để các bạn tham khảo.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Mau 01Mau 02
Download Mẫu giấy ủy quyền:Mau giay uy quyen


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k