Khi các bạn viết sai tên Công ty, sai địa chỉ, Sai mã số thuế các bạn đang nghĩ ngay đến vấn đề lập biên bản thu hồi hóa đơn và viết hóa đơn thay thế. Tuy nhiên, các bạn chưa có mẫu biên bản thu hồi và Cách viết hóa đơn thay thế đó như thế nào, Các bạn xem mẫu nhé

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn:

Bienbanthuhoihoadon

  • Mẫu hóa đơn viết thay thế của hóa đơn thu hồi

Hoandonthaythe
Download mẫu: Maubienbanthuhoihoadonvacachviethoadonthaythe


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k