Khi mất hóa đơn liên 2 mà hai bên đã kê khai thuế thì hai bên tiến hành lập biên bản mất hóa đơn như thế nào? Các anh chị xem mẫu mất hóa đơn liên 2 nhé

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Biebbanmathodonlien2
Download: Bien ban mat hoa don


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k