TẬP HUẤN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2016

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Cục Thuế TP tổ chức hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện việc Quyết toán thuế năm 2016 theo đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới.

  – Thành phần tham dự: 01 đại diện của doanh nghiệp

  – Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình số 240-242 đường 3/2, Quận 10

  – Thời gian: Xem file đính kèm (T ừ ngày 27/2/2017 đến 3/3/2017)

Đề nghị Quý Doanh nghị tham khảo file đính kèm đề tham gia đúng ngày, đúng giờ.

Xin Thông báo

Tài liệu đính kèm :

Lịch+tap+huan+quyet+toan+thue+2016
Nguồn: www.tphcm.gdt.gov.vn

Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k