Câu hỏi: Tiêu dùng nội bộ (tức là xuất sản phẩm, hàng hóa cho các bộ phận công ty sử dụng ) có xuất hóa đơn tài chính không? có tính doanh thu khi tính thuế TNDN không? Theo TT200 có hạch toán 512 không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:
1. TIÊU DÙNG NỘI BỘ KHÔNG PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH 
2. TIÊU DÙNG NỘI BỘ KHÔNG PHẢI TÍNH DOANH THU KHI TÍNH THUẾ TNDN CŨNG NHƯ KHÔNG PHẢI HẠCH TOÁN 512
(Đây là câu hỏi mà từ trước đến giờ chưa có sự thống nhất nhau giữa các thông tư về thuế cũng như giữa thuế và kế toán. Kể từ khi thông tư 26 ra đời cũng như TT200 ra đời thì bài toán trên đã được giải quyết.)

Các bạn có thể xem bài viết phân tích bên dưới. Các bạn sẽ hiểu rõ
1. Bài viết So sánh về Tiêu dùng nội bộ giữa TT39;TT119 và TT26 có xuất hóa đơn tài chính không?
aNH 1
2. Bài viết So sánh giữa TT119 về thuế TNDN và TT200 chế độ kế toán “Doanh thu tiêu dùng nội bộ”
Anh 2

 Các bạn có thể đọc bài viết về Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ trước khi có TT26 tại đây


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k