Nộp báo cáo hóa đơn trễ hơn 10 ngày mới bị phạt

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Công văn số 2610/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC, trường hợp chậm nộp báo cáo hóa đơn, mức phạt sẽ căn cứ theo số ngày trễ hạn như sau:
– Trễ hạn từ 1 – 5 ngày: cảnh cáo
– Trễ hạn từ 6 đến 10 ngày: cảnh cáo
– Trễ hạn từ 10 đến 20 ngày: phạt tiền 2 – 4 triệu đồng (tức 3 triệu/lần vi phạm)
– Trễ hạn từ hơn 20 ngày: phạt tiền 4 – 8 triệu đồng (tức 6 triệu/lần vi phạm)

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC , hạn nộp báo cáo hóa đơn cho từng quý được quy định cụ thể như sau:
– Quý 1: chậm nhất là ngày 30/4
– Quý 2: chậm nhất là ngày 30/7
– Quý 3: chậm nhất là ngày 30/10
– Quý 4: chậm nhất là ngày 30/1 năm sau

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV 2610 TCT-CS_Nop phat do nop cham


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k