Câu hỏi: Công ty có tiền nhàn lỗi cho các cá nhân hoặc đơn vị khác vay thì hàng tháng có tính lãi thì có phải xuất hóa đơn tài chính và có chịu thuế GTGT?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như trả lời CV 4044_CT-TTHT của Cục thuế HCM cho Công ty TNHH MTV Máy-thiết bị dầu khí Sài Gòn như sau:

  • Trường hợp Công ty có tiền nhàn rỗi cho Công ty khác vay (không phải hoạt dộng kinh doanh, cung ứng thường xuyên) thì khoản tiền lãi Công ty nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi thu tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo. 

Download CV: CV4044-CT-TTHT www.ketoanantam.com_khoanlaichovay


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k