Câu hỏi: Khi điều chuyển tài sản (CCDC hoặc Tài sản cố định) giữa chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau hoặc giữa Công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc có phải xuất hóa đơn tài chính.

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:

Theo như CV 2646/TCT-KK ngày 14/7/2014 của Tổng Cục thuế hướng dẫn cho Công ty CP hàng hải-dầu khí Hải Âu; Cục thuế Hồ Chí Minh; Cục thuế Hậu Giang như sau:

  • Theo như Khoản 6b  Điều 5 của TT06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT như sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

  • Trường hợp Công ty cổ phần dầu khí Hải Âu (Công ty) trụ sở tại TP Hồ Chí Minh thực hiện điều chuyển tài sản cho Chi nhánh Công ty cổ phần dầu khí Hải Âu (Chi nhánh) tại tỉnh Hậu Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Công ty phải có lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

=> Kết luận: Khi điều chuyển tài sản (CCDC; Tài sản cố định) giữa chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau hoặc giữa Công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì KHÔNG PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH mà chỉ cần Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo Bộ hồ sơ nguồn gốc của tài sản

Download CV: CV 2646_www.ketoanantam.com_Dieuchuyentaisan

P/S : Khoản 7b của  Điều 5 TT219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 hoàn toán giống với Khoản 6b Điều 5 của TT06/2012. do đó, Năm 2014 vẫn áp dụng như hướng dẫn của CV2646/CT-TCT-KK ngày 14/7/2014.


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k