Công ty M có mua cổ phần của Công ty A trong Công ty B (Công ty A nắm 40% cổ phần của Công ty B). Vậy xin được hỏi, khi bán cổ phần Công ty A có phải xuất hóa đơn cho Công ty M không? Nếu có thì cổ phần này có phải chịu thuế GTGT không?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời:
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
– Căn cứ khoản 8c, Điều 4, Mục I, Chương I Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: “Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
– Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng từ.
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty M mua cổ phần của Công ty A trong Công ty B thì khi thu tiền bán cổ phần, Công ty A phải lập hóa đơn GTGT, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi, gạch chéo, không tính thuế GTGT.

Nguồn: luatvietnam.net


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k