Câu hỏi: Nếu công ty có ký hợp đồng với đối tác nước ngoài và đối tác nước ngoài cử người sang Công ty làm việc và trong hợp đồng quy định là bên Việt Nam sẽ lo toàn bộ chi phí ăn, tiền thuê nhà cho người lao động nước ngoài thì những khoản chi phí tiền ăn, tiền thuê nhà có được khấu trừ thuế GTGT. (Biết rằng tiền lương của các người nước ngoài này là do phía đối tác nước ngoài chi trả) ? Nếu là người lao động nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam  để giữ chức vụ quản lý và hưởng lương tại doanh nghiệp Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho lao động nước ngoài có được khấu trừ?

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

Trả lời: Công văn số 4817/CT-TTHT ngày 27/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc khấu trừ thuế GTGT như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty có người lao động là người nước ngoài giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo Hợp đồng lao động được ký kết giữa Công ty và chuyên gia thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của khoản tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài này.
  • Tuy nhiên, nếu chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Công ty vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động và được doanh nghiệp nước ngoài trả lương trong thời gian sang Việt Nam công tác, đồng thời trong hợp đồng giữa Công ty và đối tác nước ngoài có nêu rõ Công ty phải chịu các chi phí về chỗ ở cho chuyên gia nước ngoài thì thuế GTGT đầu vào của khoản tiền thuê nhà được khấu trừ/hoàn thuế

01

02


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k