Công văn số 1694/TCT-KK ngày 13 tháng 05 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mở rộng khác địa bàn với trụ sở chính

Theo Công văn số 1694/TCT-KK hướng dẫn:

Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành

cho người mới bắt đầu 

Đang giảm 980,000₫ 

  • Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, đồng thời có dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Hưng Yên. Trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, Công ty không kê khai thuế GTGT của dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT (tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư) mà kê khai trên mẫu tờ khai 01/GTGT cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện và bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh là không đúng quy định.
  • Như vậy, Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kê khai không đúng mẫu biểu và không khai điều chỉnh vào tờ khai 02/GTGT đối với trường hợp đã kê khai vào tờ khai 01/GTGT.

Download: 1694_Khaithuevoiduandautumorong

Nguồn: Unistars.vn


Mời bạn tham khảo bộ sách tự học kế toán tổng hợp bằng hình ảnh minh họa

Sách Tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa

Giảm 148k

Bán chạy!

Sách Bài tập & Bài giải của công ty sản xuất

Giảm 50k

Sách Tự học lập BCTC và thực hành khai báo thuế

Giảm 40k

Sách Tự học làm kế toán bằng phần mềm Misa

Giảm 100k